خانه / درباره ما

درباره ما

اقبال الکترونیک با هدف تولید تجهیزات الکترونیکی، تهیه و توزیع قطعات الکترونیک و آموزش علوم مرتبط با الکترونیک از تیرماه 1393 فعالیت خود را آغاز نموده است.